[Grafische versie]

[ Home][Yoga][Yogales][Trude Winkelhorst][Lestijden en vakanties][Locatie][Proefles][Contributie][Contact]

Wat is Yoga?
Yoga, zoals die hier in het Westen beoefend wordt, bestaat vooral uit lichaamsoefeningen die in volle aandacht worden uitgevoerd. Er bestaan talloze variaties in lichaamshoudingen. Ze stammen uit oude Indiase tradities. In het begin van onze jaartelling is een lijst van belangrijke houdingen opgesteld. Deze staan bekend als Hatha-yoga. 'Ha' betekent zon en 'tha' betekent maan. Hiermee wordt gedoeld op het evenwicht tussen het 'mannelijke en vrouwlijke'. Yoga betekent letterlijk juk. Door het juk ('de oefeningen') te doen breng je jezelf in balans. Een balans die op vele manieren is te benoemen. Bijvoorbeeld, evenwicht of balans
  • tussen controle en overgave;
  • tussen denken en doen;
  • tussen ontvangen en geven;
  • tussen lichaam en geest.
Yoga beoefenen mondt uit in het dagelijks leven. Een nieuwe manier van aanwezig zijn. Bijvoorbeeld van altijd haasten en jachten, komen tot een met het leven mee bewegend ritme.

Yoga is niet alleen lichamelijke actie, maar ook een bewustzijnsactiviteit. Alle oefeningen worden heel aandachtig en in een rustig tempo uitgevoerd. Hierdoor wordt men steeds meer bewust van wat het eigen lichaam wil en kan. Deze bewustwording kan men omschrijven als 'je thuis voelen in je eigen lijf'. Hoe langer men yoga beoefent des te vanzelfsprekender gaat men bewuster om met het dagelijks leven, andere personen, de omgeving, de natuur. Om dit 'bij-jezelf-komen' te bevorderen zijn er centreer- en ontspanningsmomenten tijdens de yogales. Men kan dit ook meditatieve momenten noemen.

Yoga wordt in vele vormen aangeboden. De basis van mijn lessen bestaat uit Hatha-yoga, maar ik combineer dat met elementen uit andere vormen van yoga, zoals bijvoorbeeld Dru-yoga en andere bewegingsleren.
printericoontje Printversie pagina
yogapose
Yoga Centrum Zeist
...Stilte, Regelmaat, Reinheid, Beweging & Ontspanning voor Lichaam en Geest...